Transport Teirlinck - levering, stockage, chauffeurs, veiligheid, trailers, huistransporteur, opslagruimte, track and trace

Uw levering dreigt niet op tijd bij uw klant te geraken? U worstelt momenteel met een structureel capaciteitstekort en u heeft extra transport nodig? U zoekt opslagruimte of u heeft gewoonweg een transportbedrijf nodig voor de levering van uw artikelen? Transport Teirlinck helpt de belofte aan uw klanten waar te maken door uw producten met zorg en op tijd af te leveren op hun bestemming.

Deze website is eigendom van:

Transport Teirlinck bvba Stationsstraat 3 9890 Gavere-Asper Ondernemingsnummer: BE0433.784.493
 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 2. Transport Teirlinck bvba draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Transport Teirlinck bvba niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 3. Transport Teirlinck bvba staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 4. Transport Teirlinck bvba is niet aansprakelijk voor schade:
  • toegebracht door de website;
  • voortvloeiend uit het gebruik van de website;
  • in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
  • voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Ook is de vereniging gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 1. Transport Teirlinck bvba behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 2. Transport Teirlinck bvba behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Transport Teirlinck bvba niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 3. Transport Teirlinck bvba is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 4. Transport Teirlinck bvba behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 5. Transport Teirlinck bvba hecht belang aan uw privacy. Indien u persoonlijke informatie weergeeft zal deze enkel intern gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.